گروه دورهمی اردبیل

گذاشتن عکس و فیلم بد ممنوع

ایجاد مزاحمت برای دوستان ممنوع

بی احترامی مساوی با ریمو

پی وی خانما=ریمـ?ـو

ادب نشانه فرهنگ ماس

امیدوارم دوستان خوبی کنار هم باشیم 

لینک عضویت گروه تلگرام دورهمی اردبیل

لینکدونی گروه های تورکی (تورک های کل کشور)


حتما با فیل شکن وارد شوید ، بدون فیل شکن لینک کار نمیکند

اگر لینک بالا وارد گروه نشد توسط مدیریت گروه تغییر کرده حتما در لینکدونی عضو شده وارد لینک جدید این گروه شوید.

لینک عضویت بهترین لینکدونی فعال رایگان تلگرام

لینک عضویت گروه های تمام شهر ها روزانه بیش از 100 لینک گروه جدید